عناوین مطالب شماره‌ی دی‌ماه مجله‌ی «داستان همشهری»
احمدرضا احمدی، مسعود فروتن، مجید اسلامی، کامبیز درم‌بخش و ... در این شماره مطالب خواندنی‌ای دارند.