۵ نویسنده که تا پای مرگ از نوشتن دست نمی‌کشند
«فیلیپ راث» در حالی در ۸۰ سالگی از نوشتن دست کشید که بسیاری از نویسندگان مطرح دنیا از مرز ۸۰ سالگی گذشته‌اند و هنوز داستان‌نویسی را کنار نگذاشته‌اند. فهرستی که می‌بینید را نشریه‌ی «تلگراف» تهیه کرده است.