بازانتشارِ «کیهانِ ماه» به وسیله‌ی «باشگاهِ ادبیات» (PDF)
سازمان چاپ و انتشارات کیهان پس از انتشار "کتاب هفته" (کیهان هفته)، که با استقبال خوانندگان رو به رو شد، به فکر انتشار "کتاب ماه" (کیهان ماه) افتاد. نشریه "کتاب هفته" هر چند در دوره انتشارش زیر نظر چند سردبیر منتشر شد اما تا آخرین شماره پر بار و خواندنی باقی ماند و پس از انتشار 104 شماره متوقف شد؛ و "کتاب ماه" (کیهان ماه) نیز، به عنوان یک نشریه سنگین، بیش از دو شماره نپایید. شماره اول "کیهان ماه" زیر نظر جلال آل احمد است.  شماره دوم نیز زیر نظر جلال آل احمد، پرویز داریوش و سیمین دانشور، و به سر دبیری شمس آل احمد منتشر شده است. + لینکِ دانلودِ شماره‌ی اول + لینکِ دانلودِ شماره‌ی دوم