به این سادگی‌ها مایوس نخواهم شد
صدور مجوز چاپ مجموعه‌ی شعر «سید علی صالحی» پس از مدت‌ها انتظار، توسط اداره‌ی کتاب ارشاد مشروط به حذف ۱۲۰ صفحه از ۱۵۰ صفحه‌ی آن اعلام شد. صالحی اظهار داشته که این شرط را نخواهد پذیرفت.