عکسی از شفیعی‌کدکنی
در حاشیه‌ی مراسم تشییع پیکر فهیمه راستکار.