منو زبانی برای ماه محرم
محمد‌علی مومنی: «در این روزهای ماه محرم، بسامد کلمه‌هایی بیشتر شده که در حالت عادی نباید چنین می‌شد. سه نمونه‌ی پرکاربردش «ایام، سنوات و ان‌شاءالله» کلمه‌هایی که نمونه‌های روشنی در زبان پارسی دارند، اما به تکرار فراوان در بیان و زبان روزمره جاخوش کرده‌اند.»