جادوی کلمات
حسین پاکدل: « مطلبی نوشته بودم به اسم جادوی کلمات برای مجله داستان همشهری. لاشه‌ی بی‌رمق و بی‌سروتهی از آن در شماره آذرماه چاپ شد. اگر دوست داشتید اصل مطلب را بخوانید در ادامه است. کاش حرفه‌ی دیگری داشتیم تا این‌گونه به روحمان تجاوز نمی‌شد.»