سهراب از نیویورک هیچ خوشش نمی‌آمد!
خاطراتِ خواهرزاده‌های «سهراب سپهری» از رابطه با او که از عجیب‌ترین رابطه‌هایِ زندگی‌شان بوده.