خیلی‌ها دوست داشتند موسیقیِ فیلم را با سوت بزنند!
برشی کوتاه از رمانِ منتشر نشده‌ی «مسعود کیمیایی».