باید خبرِ درگذشتِ مردی را بنویسی که...
روایت‌هایی درباره‌ی «احمد بیگدلی» که در ۶۹ سالگی درگذشت.