دانلودِ نمایش‌نامه‌ی قرمز
نمایش‌نامه‌ای از «جان لوگان» با ترجمه‌ی «آراز بارسقیان» که به صورتِ الکترونیکی و آزاد در اختیارِ شما قرار داده.