گزارش تصویری شب بهاء الدین خرمشاهی
شب «بهاء الدین خرمشاهی» با همکاری مجله بخارا و مؤسسه فرهنگی هنری ملت به دعوت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و کمیسیون ملی یونسکو ایران برگزار شد. در این آیین، مهدی محقق، داریوش آشوری، محمود دولت آبادی، اصغر دادبه، نوش آفرین انصاری، کاکران فانی، مسعود انصاری و علی دهباشی سخن راندند.