عکس‌های دیده نشده از «مهدی اخوان‌ثالث»
تصاویری از حشر و نشرِ او با نویسندگانی چون محمود دولت‌آبادی، هوشنگ گلشیری، و هوشنگ ابتهاج.