سیمین با شعر و موسیقی بدرقه شد
گزارشِ مراسمِ تشییعِ پیکرِ «سیمین بهبهانی» با حضورِ محمود دولت‌آبادی‌، محمدرضا شجریان‌، و جواد مجابی‌ و...