برنامه‌ی تشییعِ «سیمین بهبهانی» اعلام شد
علی بهبهانی گفت پیکرِ مادرم صبحِ جمعه، ۳۱ مردادماه، ساعت ۹ صبح از مقابلِ تالارِ وحدت تشییع می‌شود.