که مرده‌ایم ز داغِ بلند بالایی
پرونده‌ای برای درگذشتِ سیمین بهبهانی از سوگواری‌هایِ مجازی تا واکنشِ رسانه‌هایِ غیرِ فارسی زبان.