چرا رفتی؟ چرا من بی‌قرارم؟
یادداشت‌هایی برای درگذشتِ سمیمن بهبهانی، غزل بانویِ شعرِ فارسی.