گزارش تصویری / چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب مشهد با حضور ۵۵۰ ناشر از سراسر کشور به اضافه ۱۵۰ناشر خراسانی در حال برگزاری است.