رونمایی از جشن‌نامه‌ی «نجف دریابندری»
تصاویری از اهدایِ یکصدمین شماره‌ی مجله‌ی بخارا با حضور منوچهر انور، صفدر تقی‌زاده و سیروس علی‌نژاد.