هانتکه نمایش‌هایِ خود را «بازی با کلمات» می‌داند!
دعوت به شنیدنِ اولین قطعه‌ی نمایشیِ پتر هانتکه.