ساعتِ شنی؛ کشوری‌ که تاراج را برنمی‌تابد!
دعوت به خواندنِ چند شعر از احمد مطر و کاریکاتورهایی از ناجی علی.