تصاویری از کتاب‌فروشی‌هایِ پاریس
کتاب‌فروشی‌هایِ نه چندان آراسته‌ای که مجموعه‌ای از کتاب‌هایِ کمیاب را می‌شود در آن پیدا کرد.