تو وصله‌یی هستی، که به من چسبیده‌یی!
دعوت به خواندنِ شعری از حسین سناپور.