من بزرگ‌ترین آنارشیستِ قرن‌ام
دعوت به خواندنِ چند شعر از نزار قبانی.