جشنِ فصلیِ بهترین کتاب‌هایِ کودکان و نوجوانان
برگزاریِ برنامه‌ی رونمایی از نهمینِ فهرستِ لاک‌پشت پرنده با حضورِ ناصر کشاورز، و حافظ موسوی، و... در ۲۱ خرداد ماه.