توضیح وزارت ارشاد درباره انتشار یک کتاب (تاوان، نوشته یان مک ایوان)
وزارت ارشاد در توضیحی درباره انتشار کتاب مستهجن آورده است: متأسفانه به سهو یا عمد کتاب چاپ شده توسط ناشر بر اساس‌‌ همان فایل اولیه (قبل از اصلاح) است که به این تخلف در هیات رسیدگی به تخلف ناشران رسیدگی می‌شود.