جمال میرصادقی از سیمین دانشور می‌گوید
«نشستِ نقد و بررسیِ آثارِ «سیمین دانشور» با حضورِ زهره نامدار و الهام باقری در ۱ خرداد.»