جلسه‌ی ششمِ نویسندگان و شهرکتاب به نقدِ چه کتابی اختصاص دارد؟
«برگزاریِ نشستِ نقد و بررسیِ رمانِ «هیچ‌وقت» از لیلا قاسمی در ۱ خرداد ماه.»