پرونده‌ی خواندنی محمدرضا لطفی
«روایتی از دوران نوجوانی و زندگی، روایتِ تصویری از مرگ و زندگی، و روایتِ دوستانِ لطفی.»