کلاه‌برداری ادبی - اینترنتی
مواظب باشید این خانم به اصطلاح منتقد و عاشق ادبیات معاصر ایران داستان‌هایتان را مفت از چنگ‌تان در نیاورد!