بعضی‌ فکر می‌کردند اثرِ هنری راهِ درستِ بیانِ هولوکاست نیست!
«روایتی از تاریخِ حقیقی با تخیلیِ لجام گسیخته از برهه‌های مهم سده‌ی بیستم در «اروپایی» مشهور‌ترین و غریب‌ترین اثرِ پاتریک اوردنیک.»