او می‌کوشد از الیاس خان یک روزنامه نگارِ حرفه‌ای بسازد!
«دعوت به شنیدنِ داستان گویای «کمی بهار» از شهرنوس پارسی‌پور.»