آیا پایولو کویلیو نویسنده‌ای زرد است؟
«کویلیو با کتابِ «کیمیاگر»، جهانِ ادبیات را درهم نوردید و در دهه‌ی هفتاد به ایرانیان معرفی شد.»