گفت‌وگو با بهروز افخمی درباره‌ی روش شخصی «نوشتن فیلم‌نامه»
برای من نوشتن از مرحله اول یعنی شروع کردن با کاغذ سفید کار بسیار مشکلی است. دلیلش هم این است که من بسیار وسواسی هستم و انتظار دارم که از همان اول متن نهایی و بدون ایراد را بنویسم که این موضوع عملا غیر ممکن است. نتیجه چنین وسواسی بودنی این است که مرتب می نویسم و پاره می کنم. یعنی کوشش غیر ممکنی می کنم در جهت این که از همان صفحه اول تمام موقعیت ها را تا پایان با جزئیات پیش بینی کرده و بنویسم. به همین دلیل و به خاطر وجود این وسواس ترجیح می دهم که نویسنده متن اولیه نباشم یعنی حتی موقعی که ایده متعلق به خودم است و چیزی مثل یک خلاصه فصل بندی شده نوشته ام از کس دیگری می خواهم که براساس این طرح یک سناریوی کامل بنویسد.