تازه‌ترین رمان‌هایِ عباس عبدی
«دو رمانِ «شکارچی کوسه‌ی کر» و «روزِ نهنگ» برای نوجوانان.»