من هزار سال است نخوابیده‌ام!
«شعرهایی از واهه آرمن و عباس صفاری.»