دیوانِ عطار نیشابوری؛ متنِ انتقادی بر اساسِ نسخه‌های خطیِ کهن
«رونمایی از دیوان عطار به تصحیحِ «مهدی مدائنی» و «مهران افشاری» و نظارتِ «علیرضا امامی» با حضورِ «فتح‌اله مجتبایی» و «علی‌اشرف صادقی» در هفتمِ اردیبهشت‌ ماه.»