اشکلاتِ ویرایشیِ «وجدان زنو»
«نگاهی به رمانِ ایتالو اسووو که نخست در سال ۶۳ با ترجمه‌ی مرتضا کلانتریان منتشر شد و پس از بیست سال با کمترین تغییرات به چاپ رسید.»