گلشیری در عین مهم بودن، همیشه در محاق بوده
گفت‌وگو با یوسف باپیری که نمایش فتوحات گلشیری را با بهره‌گیری و کولاژ از ۱۲ داستان کوتاه هوشنگ گلشیری روی صحنه برده.