بدترین زوج‌های داستانی جهان
از جین و آقای روچستر در «جین ایر» تا گابریل و گرتا در داستان «مردگان».