دعوا بر سر «اورهان پاموک»
شهر سارایوو بوسنی دعوت خود را از داستان‌نویس ترک برنده‌ی نوبل پس گرفت.