خفه کردن قصه‌گویی و داستان‌نویسی
گفت‌وگو با شهریار وقفی‌پور درباره‌ی بحران ادبیات و داستان نویسی در ایران.