رمان‌های فرودگاهی یا دم‌دست
پیمان خاکسار: نباید و نمی‌توان به خواننده ایرانی خرده گرفت چرا چنین کتاب‌هایی می‌خواند.