می‌خواستند ما را حذف کنند
گفت‌وگو با امیرحسن چهل‌تن‌ درباره‌ی نقش سیاسی نویسندگان و روشنفکران‌ در روزگار ما.