کدام نویسندگان برنده‌ی جایزه‌ی هدایت شدند؟
معرفی برگزیدگان همزمان با صد و پانزدهمین سالگرد تولد صداق هدایت.