شهروندان می‌توانند در مترو رایگان کتاب بخوانند
می‌توانید در متروها نسخه‌ی الکترونیکی و صوتی کتاب‌ها را با دریافت کد توسط دستگاه نصب شده به صورت رایگان تهیه کنید.