کدام نویسندگان برنده‌ی جایزه‌ی کتاب سال شدند؟
معرفی برگزیدگان سی‌وپنجمین دوره.