حساسیت‌ها درباره‌ی «کافه‌کتاب‌» را کم کنیم
کافه‌کتاب‌ها انگیزه‌ی خرید کتاب را افزایش می‌دهند.