راه بردن به هزار توهای «بورخس»
گفت‌وگو با کیهان بهمنی درباره‌ی ترجمه‌ی «خورخه‌لوئیس بورخس: آخرین مصاحبه و گفت‌وگو‌های دیگر».