انتشار آلبوم عکس‌های شخصی ویرجینیا وولف
دعوت به دیدن عکس‌هایی از وولف و اعضای گروه مشهور بلومزبری، ادوارد مورگان فورستر، لیتن استرچی، جان مینارد کینز و راجر فرای.